ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση: 9/6/2024

Ο παρόν ιστότοπος www.novuswinery.gr ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία Altitude IKE με διακριτικό τίτλο «Novus Winery» (εφ’ εξής «Εταιρία»). Εδρεύει στο 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ, TK 22100 Τρίπολη, με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: 159141114000 και ΑΦΜ 801559970. Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο.

Στα πλαίσια της ευθύνης μας για την ασφάλεια του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων αυτών, τους τρόπους προστασίας τους, και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 679/2016.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, διότι η συνέχιση χρήσης του παρόντος ιστότοπου συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην Εταιρεία να κάνει χρήση και να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Σε περίπτωση μη συμφωνίας σας με την εδώ αναφερόμενη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να αποφύγετε την περαιτέρω χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.novuswinery.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι για τις τυχόν αλλαγές.

1. Πεδίο

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου καλύπτει όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του παρόντος ιστότοπου ή από πλατφόρμες τρίτων (πχ το Facebook).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με τυχόν δεδομένα που συλλέγουν ιστότοποι ή πλατφόρμες τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς.

2. Έννοια των Προσωπικών Δεδομένων

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» εννοούνται όλα τα στοιχεία ταυτότητάς σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, το φύλο σας, η ημερομηνία γέννησής σας, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά την συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας ή της εγγραφής στο newsletter μας.

Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα λόγω χρήσης cookies και λοιπών εργαλείων (όπως web analytic tools) πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, την διεύθυνση ΙΡ σας, το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser), το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις διευθύνσεις URL παραπομπής, τις πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και τις ημερομηνίες και ώρες της δραστηριότητας.

3. Τι Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

  • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας: Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές μας ενέργειες.
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές μας ενέργειες.
  • Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης.
  • Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας: Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  • Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.
  • Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

4. Πώς Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας ή εγγράφεστε στο newsletter μας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

5. Πώς Χρησιμοποιούμε – Επεξεργαζόμαστε – τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Εξυπηρέτηση των πελατών μας: επικοινωνούμε μαζί σας προς απάντηση σε ερωτήματα ή σχόλιά σας ή προς παροχή πληροφοριών ή αποστολή προϊόντων που μας έχετε ζητήσει, καθώς και για ενημέρωσή σας αναφορικά με νέα προϊόντα μας.
 • Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.
 • Για να μπορούμε να προβαίνουμε σε αξιολόγηση των στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας και να προβαίνουμε σε βελτιώσεις του σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών.
 • Για να προβούμε σε επαλήθευση της ηλικίας σας και εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ηλικία λόγω του ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα άνω των 18 ετών.

6. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Κατά την αποστολή ενός μηνύματος επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών, θα σας παρέχονται οδηγίες ενεργειών προκειμένου να μην λαμβάνετε πλέον τέτοια μηνύματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

7. Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός, τα δεδομένα διαγράφονται.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε επικοινωνήσετε στο info@novuswinery.gr

8. Πότε και Πώς Διαβιβάζουμε σε Άλλους τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.

Η Εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα στους αρμόδιους υπαλλήλους της προς εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών χρήσης – επεξεργασίας.

Η Εταιρεία εφόσον υποχρεωθεί βάσει νομοθετήματος, δικαστικής απόφασης ή απόφασης της Διοίκησης ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα στην οικεία Δημόσια ή Δικαστική Αρχή.

9. Προστασία & Ασφαλής Τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατά περίπτωση νομοθεσία του κράτους αποθήκευσής τους.

Μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες αυτές. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες.
Κατά την μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφονται στο παρόν και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Χρησιμοποιούμε συμβατικές διασφαλίσεις για τη διαβίβαση/μεταφορά προσωπικών πληροφοριών μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στην περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη περιοχή, η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων).

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων προσβολής τους. Ταυτόχρονα επιτρέπουμε την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους μας και μόνο προς τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στο παρόν.

10. Τα Δικαιώματά σας

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 3. Δικαίωμα διαγραφής: η Εταιρεία κατόπιν αιτήματός σας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανάκληση της συναίνεσής σας,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: δικαιούστε να εξασφαλίζετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως:
 • η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
 1. Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.
 2. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 3. Δικαίωμα καταγγελίας: έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικής καταγγελίας στον ιστότοπο www.dpa.gr είτε μέσω αποστολής επιστολής στη διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@novuswinery.gr εφόσον έχετε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

11. Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας email στο info@novuswinery.gr.

12. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της παρούσας με ανάρτηση της ενημερωμένης έκδοσης στον παρόντα ιστότοπο. Κάθε ουσιώδης μεταβολή θα σας γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.